CHRISTELIKE GRONDSLAG IS DIE BASIS VAN ONS SKOOL!


Nuus / News


Nuwe leiers vir 2016. Baie geluk!

Baie welkom aan ons Graad1's vir 2016Vind ons op / Find us on:

AKADEMIE


Die Gr. 7’s het lekker koppe gekrap om oplossings te vind vir probleme wat aan hulle gestel is tydens klastyd!


As ons na die kreatiewe oplossings en voorbeelde kyk, weet ons dat ons leerders nog baie sukses sal behaal!Skoolhek / School gate


Soos tydens die oueraand genoem, gaan die skoolhek te alle tye gesluit bly ter wille van die VEILIGHEID VAN U KIND/ERS.


As mens sien hoeveel kinders veral smiddae op die terrein rondbeweeg en die aantal voertuie wat die beperkte ruimte gebruik, raak dit gebiedend noodsaaklik om die hek gesluit te hou om ‘n ongeluk te voorkom.  U samewerking word op prys gestel.As mentioned at the parent’s evening, the school gate will at all times be closed for the SAFETY OF YOUR CHILD/CHILDREN. 


If you see how many children are on the school grounds in the afternoon and the number of vehicles that use the limited space, you will understand the necessity to keep the gate closed to prevent any accidents. Your co-operation will be highly appreciated. 


 

Ons is 'n parallelmedium skool met 315 blanke leerlinge (Afrikaansmedium) en 225 anderskleurige leerlinge (Engelsmedium).


Daar is 2 Afrikaanse klasse en 1 Engelse klas in elke graad.  
&


We are a parallel medium school with 315 Afrikaans Medium learners and 225 English Medium learners.


There are 2 Afrikaans classes and 1 English class in each grade.